SCHOVAT
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Jak jsme začali

Centrum Pomněnka vzniklo v roce 2006 jako první Montessori dětské centrum v Jižních Čechách. Od počátku svého působení nabízí dětem i jejich rodičům kvalitní vzdělávací programy směřující k rozvoji rozumových schopností. Zaměřujeme se především na zkvalitnění předškolní přípravy, pomoc při výchově dítěte, pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a handicapy i podmínky pro rozvoj mimořádně nadaných dětí. Centrum mohou navštěvovat děti již od tří měsíců.

Jsem vystudovaná pedagožka a na mateřské dovolené jsem si se svými dětmi stále hrála a hledala jsem možnosti, jak smysluplně naplnit náš volný čas. Protože jsem kreativní člověk, stal se náš dům velkou hernou. Vzdělávací, sportovní. B2hem mateřské dovolené jsem se setkala s Montessori systémem a naprosto naplnil veškeré mé představy o práci s dětmi. Napřed jsem celému systému potřebovala porozumět, tak jsem všechno začala zkoušet se svými dětmi. Moc nás to vzájemně bavilo. Večery jsem s manželem trávila vyráběním pomůcek …Časem se o moje domácí aktivity začaly zajímat maminky v MŠ, do které jsem s dětmi docházela a ředitelka MŠ nám poskytla prostor, abychom se ve školce začaly scházet a pořádat semináře. Po půl roce jsem pak s MUDr. Kolářovou založila Centrum Pomněnka.

Iva Křikavová

Většina nabízených programů probíhá v prostředí připraveném dle zásad Montessori pedagogiky, vybaveném speciálními pomůckami, které odpovídají potřebám dětí. Jednotlivé lekce jsou vedeny vyškolenými lektorkami, jež kromě vlastní práce s dětmi poskytují rodičům konzultace a náměty pro další rozvoj dítěte v domácím prostředí.

Jako jediné speciální vzdělávací centrum v ČR pracujeme Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacování, metodou artefiletiky a Nyborgovou metodou konceptuálního vyučování.

Kromě výuky dětí se Pomněnka soustředí také na vzdělávání rodičů i veřejnosti prostřednictvím seminářů a přednášek, které se týkají výchovy dětí a osobnostního rozvoje.

    Spolupracujeme se:

  • Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity,
  • Církevní základní školou Rudolfovská při Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna,
  • Ovečkou o. p. s.,
  • Ranou péčí,
  • Montessori společností Česká republika,
  • o. s. Cogito.SCHOVAT
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Optimalizace pro FF.   »  S tvorbou webu pomohl: Ceskytext.cz   »  Web podporuje: Kutilka.cz
»  Platforma: WordPress   »  Design: Ahren Ahimsa
© Centrum Pomněnka