SCHOVAT
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Děti do 3 let

Maminky s malými dětmi od 3 měsíců do 1 roku

Program probíhá v příjemném prostředí Centra Pomněnka ve skupině čtyř dětí a jejich dospělého doprovodu. Kurzem provází jedna lektorka, která poskytuje rodičům osobní konzultace zaměřené na individuální vývoj dítěte, na vývojové fáze dítěte a poskytuje podněty a instrukce pro samostatnou práci v domácím prostředí.

Náplň kurzu

Tento kurz je koncipován jako prožitkový a informační zároveň. První část lekce je vždy věnována tematickému semináři, druhá část je zaměřena na práci s pomůckami určenými pro nejranější dětský věk a osobní konzultace.

Cíl a metody kurzu

Společně se zaměříme na:

  • pohybové schopnosti dítěte, hrubou i jemnou motoriku,
  • smyslové vnímání, paměť a řeč,
  • koordinaci oko-ruka,
  • počátky výtvarné činnosti odpovídající věku dítěte.

Další informace

Jedna lekce trvá 45 minut a koná se 1x týdně v dopoledních hodinách.

 

Maminky s dětmi od 1 roku do 3 let

Program probíhá v připraveném Montessori prostředí Centra Pomněnka v malých skupinkách šesti dětí a jejich dospělého doprovodu. Děti se v takovém prostředí mohou přirozeně rozvíjet a projevit svá senzitivní období.

Náplň kurzu

V rámci tohoto programu využíváme Montessori přístupu a aplikujeme ho na rozvoj schopností a dovedností těch nejmenších dětí. Cílem je rozvoj samostatnosti dítěte, aby získalo důvěru ve svoje vlastní schopnosti. Ukazujeme, jak naplnit vnitřní potřeby dítěte se něčemu novému naučit.

Cíl a metody kurzu

Pracuje se pod vedením odborných lektorek se speciálními Montessori pomůckami. Lektor v kurzu má pozici nestranného pozorovatele a respektujícího pomocníka. Poskytuje osobní konzultace zaměřené na individuální vývoj dítěte a dává instrukce a podněty pro samostatnou práci s dítětem v domácím prostředí. Kromě práce s pomůckami jsou dětem nabízeny i výtvarné činnosti odpovídající věku dítěte.

Program rozvíjí:

  • mentální schopnosti dítěte,
  • smyslové vnímání,
  • samostatnost, sebeobsluhu a sebekontrolu,
  • grafomotoriku.

Další informace

Jedna lekce trvá 120 min a koná se 1-3x týdně v dopoledních hodinách. Děti s rodiči docházejí pravidelně každý týden během celého školního roku do stejné skupinky.

dsc00094.jpg
SCHOVAT
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Optimalizace pro FF.   »  S tvorbou webu pomohl: Ceskytext.cz   »  Web podporuje: Kutilka.cz
»  Platforma: WordPress   »  Design: Ahren Ahimsa
© Centrum Pomněnka