SCHOVAT
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Základní patnáctero pro rodiče a pedagogy
Základní patnáctero  pro rodiče a pedagogy
 • Chování dospělého k dítěti je vždy plné respektu k jeho individualitě jako k hotovému člověku.
 • Dospělý nemá žádné právo dítě formovat a manipulovat, zaměřuje se na vlastní záporné povahové rysy namísto pozorování záporných vlastností dětí.
 • Dospělý  je rádce a rovnocenný partner, který dítěti pomáhá na jeho cestě objevování a učení se, projevuje maximální vstřícnost, otevřenost, trpělivost k dítěti.
 • Pedagog vytváří předem připravené prostředí a stará se o něj.
 • Pedagog sám ovládá užívání a využití didaktického materiálu a umí dětem zprostředkovat jeho používání.
 • Pedagog  je aktivním, když zprostředkovává dítěti vztah s okolím, je pasivním, pokud se tento vztah již uskutečnil.
 • Pedagog děti neustále pozoruje a diagnostikuje, aby uměl pomoci v okamžiku, kdy je požádán o pomoc.
 • Pedagog musí a smí podat pomocnou ruku jen tehdy, když je požádán o pomoc.
 • Pedagog  musí umět naslouchat a potom se ptát.
 • Pedagog musí respektovat dítě, když pracuje, a nevyrušuje ho.
 • Pedagog respektuje dítě, když dělá chyby, aniž by ho hned opravoval.
 • Pedagog respektuje dítě, které odpočívá a přihlíží práci jiných, aniž by ho rušil a nutil do práce.
 • Pedagog se musí stále pokoušet nadchnout děti pro práci.
 • Pedagog  musí děti nechat pocítit, že se na jeho pomoc mohou kdykoliv spolehnout, nesmí ale svoji pomoc nikdy vnucovat.
 • Pedagog nabízí dítěti, které dokončilo svoji  práci a vyčerpalo své síly, mlčky svoji duši.

Reagovat

SCHOVAT
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Optimalizace pro FF.   »  S tvorbou webu pomohl: Ceskytext.cz   »  Web podporuje: Kutilka.cz
»  Platforma: WordPress   »  Design: Ahren Ahimsa
© Centrum Pomněnka