SCHOVAT
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

„Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím.“

Co je Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování?

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení vzešla z přesvědčení, že lidské schopnosti a lidská inteligence se může během života vyvíjet. To, co máme v tomto smyslu vrozené, je možné dále utvářet učením. Překážky na straně neměnícího se prostředí nebo na straně genetické vrozené výbavy neexistují. Naopak člověk je tvorem adaptabilním, tvorem, která se od „přirozena“ umí přizpůsobit měnícím se životním podmínkám. Pokud této vlastnosti správně využijeme, můžeme svou mysl a intelekt „naučit“ překonat svou hranici.

Feuersteinova metoda tohoto poznatku využívá a pomocí „průvodce“ umožňuje rozšířit vlastní dovednosti. „Průvodcem“ není v této metodě primárně lektor, ale speciální soubor cvičných listů, kterým se říká „instrumenty“. Tato cvičení jsou postupně náročnější a obtížnější. Intelekt a mysl tedy postupně cvičíme tak, aby se adaptovala na nové a nové úkoly.

  • Cíl metody: rozvoj samostatného kritického myšlení, schopnosti učit se a volit efektivní strategii řešení problémů, a to jak v případě učiva ve škole, tak v praktickém životě. Rozvoj poznávacích funkcí dítěte.
  • Postavení dítěte: práce se speciálními pracovními listy (instrumenty) podporujícími rozvoj konkrétní dílčí dovednosti a schopnosti dítěte.
  • Úloha lektora: průvodce  prací s instrumentem, pomáhá třídit informace. Zprostředkovává dítěti poznání a hodnocení, pomáhá se zvnitřněním si  nových poznatků a aplikací do praktického života dítěte. Důraz je kladen na spolupráci a vzájemné naslouchání si.

Typické rysy tohoto přístupu:

  • Všechna cvičení instrumentů jsou sestavena tak, že je stupňována jejich obtížnost a složitost. Cílem cvičení je rozvinutí učebního potenciálu dítěte.
  • Dítě postupně získává správné strategické návyky myšlení a důvěru ve vlastní schopnosti.
  • Postupně se rozvíjí  poznávací funkce dítěte.
  • Dítě se učí s porozuměním a s vnitřní motivací.
  • Nácvik soustředění se na úkol.

 

Tato metoda v Pomněnce

Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování u nás navštěvují:

- děti od 4 do 7 let bez rodičů – délka programu je stanovena podle schopností  a věku dětí, zpravidla se pohybuje od 30 do 60 minut 1x týdně.

- školní děti a mládež – 60 minut  1x týdně, intenzívní program 120 minut 2x týdně

- dospělí – 60 min 1x týdně.
SCHOVAT
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Optimalizace pro FF.   »  S tvorbou webu pomohl: Ceskytext.cz   »  Web podporuje: Kutilka.cz
»  Platforma: WordPress   »  Design: Ahren Ahimsa
© Centrum Pomněnka