SCHOVAT
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Reuven Feuerstein

Reuven Feuerstein

Prof. Reuven Feuerstein, PhD.
Prof. Reuven Feuerstein, PhD. (nar. 1921 v Botosan v Rumunsku), studoval v Bukurešti učitelství a psychologii. V roce 1944 emigroval do Palestiny, dnešního Izraele. V letech 1946-49 studoval v Ženevě u Jeana Piageta a Andrého Reye. Doktorát z vývojové psychologie získal na Univerzitě v Sorboně v roce 1970.
Je to celosvětově uznávaný psycholog v oboru kognitivní psychologie.
Ředitel institutu v Jeruzalémě International Center for the Enhancement of Learning Propensity (ICELP) (Mezinárodní centrum pro zvýšení učebních možností, viz www.icelp.org).
Jako badatel se věnuje otázkám Downova syndromu, traumatickému mozkovému postižení a dětem s autistickými rysy.
Mnoho let se věnoval dětem a mladistvým, kteří přežili holocaust.
Profesorem pedagogické psychologie na Univerzitě Bar Ilam a Univerzitě Vanderbilt.
Převzato s laskavým svolením autorů ze stránek www.centrum-cogito.czSCHOVAT
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Optimalizace pro FF.   »  S tvorbou webu pomohl: Ceskytext.cz   »  Web podporuje: Kutilka.cz
»  Platforma: WordPress   »  Design: Ahren Ahimsa
© Centrum Pomněnka