SCHOVAT
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Artefiletika

Artefiletika v montessori centru Pomněnka

 

Pod pojmem Artefiletika myslíme výtvarnou výchovu obohacenou o slovní , hudební a jakýkoli jiný projev, který je zrovna aktuálním doprovázejícím prvkem jedince, či tvůrčí skupiny. Jinými slovy se dá vše říci: „Dívej se, tvoř a povídej“.

 

Artefiletika umožňuje dítěti komunikovat s okolím prostřednictvím své výtvarné produkce, kterou lze doplnit mluveným slovem – jeho vlastním komentářem. Ve skupinové práci pak i komentářem ostatních. Ten může být dobrým zrcadlem, nabídkou pro osobní změnu v úhlu pohledu na zpracované téma. Tím může být artefiletika podporou pro komunikační, emoční a sociální růst.

Dítěti se lépe hovoří o předloženém, nebo jím samotným vytvořeném výtvarném díle, než o sobě, svých vlastních pocitech, prožitcích či problémech, které se mnohdy snaží z jakéhokoli důvodu vytěsňovat. Někdy prostě jen nemá slov, ale možná má nějakou fantazijní představu, kterou když výtvarně ztvární, má najednou nějaký „rozměr“, je hmatatelná a možná to právě spustí slovní „vodopád“. Dítě, které je plně „ponořeno“ do své tvorby, kolikrát prožívá příběh přímo v tvůrčím procesu. Je fascinováno tím co vzniká a mnohdy nejvíc slov „vypustí“ během tvoření samotného.

Výtvarné techniky mohou podpořit jemnou motoriku, grafomotorický rozvoj a uvolnit potlačované emoce. Krom toho jsou rozšířením obzoru v tvůrčí práci. Dítě se setká s něčím jiným, než pouze s pastelkami, fixou a tužkou. Manipulace s materiálem vyžaduje soustředěnost a zapojuje obě hemisféry. Dítě nutí přemýšlet nad tím, jak který materiál technicky zvládnout.

Pro lektora má výtvarná práce a komentáře dětí velký výpovědní potenciál. Lektor sleduje během práce jak je na tom dítě po stránce sociální, motorické, rozumové, komunikační, jakou má slovní zásobu, jak je na tom s představivostí a fantazií, s pozorností a soustředěností, a nakonec i jak je schopno samostatně se obsloužit a připravit na práci.

 

Arteterapeutický moment v artefiletice využitý v individuální práci s dítětem

Arteterapie obecně počítá s tím, že výtvarná produkce zrcadlí naše vnitřní prožívání a jeho změny. Jinak řečeno: „Měním-li své myšlení, sebepojetí a svůj pohled na realitu, měním podvědomě i výraz své výtvarné produkce a naopak. Měním-li (a to třeba i záměrně) způsob svého výt. vyjadřování, bude to mít vliv na pojetí okolní reality a pohledu na sebe sama.

V rámci individuální práce s dítětem tedy nabízíme:

-          práci na emočním růstu – témata obecně důležitá (rodina, sebepojetí, kamarádi, pocity, prožitky)

-          techniky vhodné pro „vybití symptomu“ (agrese, nejistota, napětí..)

-          šetrné a nenásilné nabízení změn ve způsobu výt.vyjadřování, které by mohly mít vliv na zlepšení „symptomu“. Např.: Chybí-li dítěti v produkci často třeba červená barva, která v sobě symbolicky nese určitý potenciál, nabízíme ji dítěti k doplnění do produkce.

-          témata aktuální a blízká dětem určité věkové kategorie

-          spolupráci s rodiči

-          individuální i kolektivní práci dětí

-          podpoření témat souvisejících s aktuální výukou v centu P.

-          využití elipsy, cvičení ticha a koncentrace

-          práci na kladném vztahu k umění a vlastní tvořivosti

-          práci na kolektivním cítění a vnímání druhých

-          práci na pozitivním vnímání okolního světa

-          práci na vyjadřování vlastních pocitů, názorů, sebehodnocení

-          práci na ohleduplnosti k druhým a respektu odlišných názorů, respektu druhých obecně

-          volné zpracování vhodných aktuálních témat
SCHOVAT
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Optimalizace pro FF.   »  S tvorbou webu pomohl: Ceskytext.cz   »  Web podporuje: Kutilka.cz
»  Platforma: WordPress   »  Design: Ahren Ahimsa
© Centrum Pomněnka