SCHOVAT
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Děti 3 – 7 let

V této věkové kategorii můžete pro své děti vybírat z nabídky dvou programů:

1. Dopolední a odpolední program pro děti od 3 do 7 let

2. Program Škola nanečisto – speciální program pro přípravu na školu

 

Dopolední a odpolední program pro děti od 3 do 7 let

Program probíhá v Montessori připraveném prostředí vybaveném důmyslnými didaktickými pomůckami. Děti se scházejí v malých skupinkách bez rodičů a jsou vedeny speciálně vyškolenými lektorkami. V tomto programu pracujeme s dětmi rovněž Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacování a metodou artefiletiky.

Program rozvíjí:

 • smyslové vnímání, paměť, vnímání času a prostoru
 • grafomotoriku
 • řeč
 • základní matematické představy
 • sociální dovednosti
 • sebeobsluhu, samostatnost, pozornost, práceschopnost

Děti se scházejí jednou týdně na dopoledním programu (8:00-12:00 hod.) nebo jednou týdně na odpoledním programu (12:45-16:00 hod.).  V případě zájmu je možné domluvit docházku dítěte i vícekrát týdně. Rodiče jsou po každé lekci informováni o práci svých dětí a o práci celé skupiny. Šestkrát ročně probíhají rodičovské schůzky.

Program Škola nanečisto – speciální program pro přípravu na školu

Program probíhá v připraveném Montessori prostředí pod vedením speciálně vyškolených lektorek.

Co děti v programu čeká:

 • Celodopolední nebo celoodpolední program v rozsahu čtyř vyučovacích hodin 1x týdně po celý školní rok
 • Lekce programu Maxík zaměřeného na rozvoj grafomotoriky a poznávacích schopností dětí
 • Lekce Feuersteinovy metody zaměřené na rozvoj mentálních a verbálních schopností dětí
 • Společná skupinová práce dětí s lektorem podle programu „Šance pro vaše dítě“
 • Samostatná  práce dětí se specifickými a důmyslnými pomůckami a materiály
 • Práce v malé skupině 12-ti  dětí se třemi lektory
 • Materiály a náměty pro domácí práci dětí
 • Vstupní a výstupní orientační testy školní zralosti
 • Možnost konzultací s psychologem během celého programuProgram je zaměřen na děti, které:
 • se chtějí hravou formou připravit na školní docházku
 • chtějí získat správné návyky potřebné pro školní docházku
 • mají odloženou školní docházku nebo nastupují do školy před 6. rokem věku
 • mají velký zájem učit se číst, psát a počítat už před nástupem do školy
 • potřebují ještě trénovat dovednosti v přípravě na čtení, psaní a matematiku
 • mají nějaké další individuální potřeby při přípravě na školu (např. se hůře soustředí…)

 

Program je dopolední  (8:00 – 12:00) nebo odpolední (12:45 – 16:00). Děti dochází do Pomněnky jedenkrát týdně bez doprovodu rodičů. Každý měsíc probíhají instruktážní a konzultační rodičovské schůzky.

 

 
SCHOVAT
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Optimalizace pro FF.   »  S tvorbou webu pomohl: Ceskytext.cz   »  Web podporuje: Kutilka.cz
»  Platforma: WordPress   »  Design: Ahren Ahimsa
© Centrum Pomněnka