SCHOVAT
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Děti 7 – 12 let

Artefiletika

Pod pojmem artefiletika myslíme výtvarnou činnost dětí obohacenou o slovní, hudební a jakýkoli jiný projev, který je zrovna aktuálním doprovázejícím prvkem tvorby jedince, či tvůrčí skupiny. Sám autor pojmu artefiletika Jan Slavík, shrnuje tuto tvůrčí činnost pod výstižná slova „dívej se, tvoř a povídej“.

Artefiletika umožňuje dítěti komunikovat s okolím prostřednictvím své výtvarné produkce, kterou lze doplnit jak slovem autora, tak komentáři a názory skupiny. Děti se učí komunikovat, tvořit svůj vlastní názor a přijímat názory druhých. Tím je artefiletika příjemným doplňujícím elementem montessori metody a pro lektora výborným „diagnostickým“ materiálem při pozorování vývoje dítěte.

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

Jedná se o ucelenou metodu světově proslulého pedagoga a psychologa Reuvena Feuersteina, jejímž cílem je rozvoj poznávacích funkcí. Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřovací schopnosti a respektování jiného názoru a pomáhá lépe se orientovat ve vlastním životě.SCHOVAT
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Optimalizace pro FF.   »  S tvorbou webu pomohl: Ceskytext.cz   »  Web podporuje: Kutilka.cz
»  Platforma: WordPress   »  Design: Ahren Ahimsa
© Centrum Pomněnka